Vòng Bi Bạc Đạn Côn

Thứ Sáu, 27-4-2018

Vòng Bi Bạc Đạn Côn (taper roller bearings)
Vòng bi bạc đạn côn (taper roller bearings) được thiết kế để chịu tải trọng hỗn hợp. Có tỷ số “ khả năng chịu tải/kích thước tiết diện cắt” lớn, cho ta kết cấu có tính kinh tế cao. Các kiểu thiết...

Vòng Bi Bạc Đạn Chặn

Thứ Sáu, 27-4-2018

Vòng Bi Bạc Đạn Chặn (thrust ball bearings)
Dòng vòng bi bạc đạn chặn được thiết kế để chịu tải dọc trục. Có các kiểu thiết kế chặn lực dọc trục ở một hướng và hai hướng cũng như với bệ đỡ để điều chỉnh độ lệch hướng kính. Vòng...

Vòng Bi Bạc Đạn Đũa

Thứ Sáu, 27-4-2018

Vòng Bi Bạc Đạn Đũa (Cylindrical roller bearings)
Dòng vòng bi bạc đạn đũa chịu được tải trọng hướng kính lớn ở tốc độ cao. Thiết kế m ới EC cho loại vòng bi đũa một dãy có dạng hình học tối ưu làm tăng khả năng chịu tải hướng...

Vòng Bi Bạc Đạn Cầu

Thứ Sáu, 27-4-2018

Vòng Bi Bạc Đạn Cầu (Deep groove ball bearings)
Vòng bi bạc đạn cầu một dãy có thể chịu hai phụ tài hướng kính và dọc theo trục, còn có thể làm việc ở tốc độ cao. Vòng bi cầu không thể tháo đỡ. Vòng bi cầu đã bịt kín...

Bạc Đạn | Vòng Bi | Đài Loan